کره بادام زمینی اسکیکرز

 

محصولات پوپر

 

عسل رویال طلایی

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز ۲۸۵ گرمی

244,000 170,800

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز ۴۱۰ گرمی

344,000 240,800

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز ۱۹۰ گرمی

169,000 118,300
1,030,000 721,000

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز ۴۱۰ گرمی

344,000 240,800

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز ۲۸۵ گرمی

244,000 170,800

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز ۱۹۰ گرمی

169,000 118,300
1,030,000 721,000

گواهی نامه های اخذ شده

سیب سلامت

گواهی حلال

ISO22000:2005

ISO9001:2015

ISO10004:2012

ISO22000:2005