محصولات پوپر

 

عسل رویال طلایی

 

کره بادام زمینی اسکیکرز

محصولات جدید

حراج!
475,000 427,500
حراج!
485,000 436,500
حراج!
780,000 702,000
حراج!
895,000 805,500

محصولات

حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

993,000 893,700
حراج!
1,180,000 1,062,000
حراج!
1,709,000 1,538,100
حراج!
780,000 702,000
حراج!
2,319,000 2,087,100
حراج!
895,000 805,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

470,000 423,000
حراج!
865,000 778,500
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

470,000 423,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

795,000 715,500
حراج!
899,000 809,100
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

790,000 711,000
حراج!
729,000 656,100
حراج!
475,000 427,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

480,000 332,100
حراج!
817,000 735,300
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,028,000 1,825,200
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

470,000 423,000
حراج!
1,190,000 1,071,000
حراج!
489,000 346,500
حراج!
حراج!
1,005,000 904,500
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

720,000 648,000
حراج!
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

470,000 423,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

725,000 652,500
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

890,000 801,000
حراج!
1,120,000 1,008,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

890,000 801,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

957,000 861,300
حراج!
997,000 897,300
حراج!
1,516,000 1,364,400
حراج!
485,000 436,500
حراج!
1,050,000 945,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

2,141,000 1,926,900
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

860,000 774,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

993,000 893,700
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

725,000 652,500
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

470,000 423,000
حراج!
997,000 897,300
حراج!
729,000 656,100
حراج!
2,319,000 2,087,100
حراج!
1,709,000 1,538,100
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

890,000 801,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

720,000 648,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

470,000 423,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

860,000 774,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

795,000 715,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

470,000 423,000
حراج!
865,000 778,500
حراج!
1,180,000 1,062,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

890,000 801,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

470,000 423,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

790,000 711,000
حراج!
1,050,000 945,000
حراج!
حراج!
حراج!
1,516,000 1,364,400
حراج!
1,120,000 1,008,000
حراج!
817,000 735,300
حراج!
1,005,000 904,500
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

2,141,000 1,926,900
حراج!
899,000 809,100
حراج!
489,000 346,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

480,000 332,100
حراج!
475,000 427,500
حراج!
485,000 436,500
حراج!
895,000 805,500
حراج!
780,000 702,000
حراج!
1,190,000 1,071,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,028,000 1,825,200
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

957,000 861,300

گواهی نامه های اخذ شده

سیب سلامت

گواهی حلال

ISO22000:2005

ISO9001:2015

ISO10004:2012

ISO22000:2005