محصولات پوپر

 

عسل رویال طلایی

 

کره بادام زمینی اسکیکرز

محصولات جدید

تخفیف!
684,000
تخفیف!
693,000
تخفیف!
1,235,520
تخفیف!
1,287,000

محصولات

تخفیف!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

558,000
تخفیف!
1,153,350
تخفیف!
تخفیف!
1,332,000
تخفیف!
1,296,000
تخفیف!
تخفیف!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

612,000
تخفیف!
2,107,800
تخفیف!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

1,125,000
تخفیف!
1,440,000
تخفیف!
تخفیف!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

742,500
تخفیف!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

1,148,400
تخفیف!
2,075,400
تخفیف!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

1,180,800
تخفیف!
1,665,000
تخفیف!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

1,071,000
تخفیف!
702,000
تخفیف!

پودر قهوه فوری

کاپوچینو خامه ای

2,052,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

675,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

693,000
تخفیف!
1,251,000
تخفیف!
684,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

1,242,000
تخفیف!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

1,573,110
تخفیف!
1,580,040
تخفیف!
1,287,000
تخفیف!
1,425,600
تخفیف!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,501,100
تخفیف!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

1,215,000
تخفیف!
1,159,200
تخفیف!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

3,037,500
تخفیف!
693,000
تخفیف!
1,081,620
تخفیف!
2,860,200
تخفیف!
1,235,520
تخفیف!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

1,215,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

1,188,000
تخفیف!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

1,573,110
تخفیف!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

1,148,400
تخفیف!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

742,500
تخفیف!
1,580,040
تخفیف!
1,153,350
تخفیف!
2,860,200
تخفیف!
2,107,800
تخفیف!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

1,215,000
تخفیف!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

1,071,000
تخفیف!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

558,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

1,242,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

1,188,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

675,000
تخفیف!
1,251,000
تخفیف!
1,665,000
تخفیف!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

1,215,000
تخفیف!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

612,000
تخفیف!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

1,125,000
تخفیف!
1,332,000
تخفیف!
تخفیف!
تخفیف!
2,075,400
تخفیف!
1,440,000
تخفیف!
1,159,200
تخفیف!
1,425,600
تخفیف!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

3,037,500
تخفیف!
1,296,000
تخفیف!
702,000
تخفیف!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

693,000
تخفیف!
684,000
تخفیف!
693,000
تخفیف!
1,287,000
تخفیف!
1,235,520
تخفیف!

پودر قهوه فوری

کاپوچینو خامه ای

2,052,000
تخفیف!
تخفیف!
1,081,620
تخفیف!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,501,100
تخفیف!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

1,180,800

گواهی نامه های اخذ شده

سیب سلامت

گواهی حلال

ISO22000:2005

ISO9001:2015

ISO10004:2012

ISO22000:2005