محصولات پوپر

 

عسل رویال طلایی

 

کره بادام زمینی اسکیکرز

محصولات جدید

20 % تخفیف
20 % تخفیف
970,000 776,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

490,000 392,000
20 % تخفیف
495,000 396,000

محصولات

20 % تخفیف
1,479,000 1,183,200
20 % تخفیف
20 % تخفیف

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

525,000 420,000
20 % تخفیف
830,000 664,000
20 % تخفیف
599,000 479,200
20 % تخفیف
در انبار موجود نمی باشد

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

1,990,000 1,592,000
20 % تخفیف

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

436,000 348,800
20 % تخفیف
714,000 571,200
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

456,000 364,800
20 % تخفیف

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

525,000 420,000
20 % تخفیف
20 % تخفیف

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

269,000 215,200
20 % تخفیف

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

426,000 340,800
20 % تخفیف
429,000 343,200
20 % تخفیف
970,000 776,000
20 % تخفیف

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

894,000 715,200
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

285,000 228,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

595,000 476,000
20 % تخفیف

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۰ گرم

1,858,000 1,486,400
20 % تخفیف
945,000 756,000
20 % تخفیف

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

419,000 335,200
20 % تخفیف
790,000 632,000
20 % تخفیف
540,000 432,000
20 % تخفیف
495,000 396,000
20 % تخفیف
20 % تخفیف
2,225,000 1,780,000
20 % تخفیف

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

285,000 228,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

285,000 228,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

490,000 392,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

595,000 476,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

426,000 340,800
20 % تخفیف

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

285,000 228,000
20 % تخفیف
599,000 479,200
20 % تخفیف
429,000 343,200
20 % تخفیف
2,225,000 1,780,000
20 % تخفیف
1,479,000 1,183,200
20 % تخفیف

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

525,000 420,000
20 % تخفیف

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

436,000 348,800
20 % تخفیف

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

285,000 228,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

490,000 392,000
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

456,000 364,800
20 % تخفیف

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

285,000 228,000
20 % تخفیف
495,000 396,000
20 % تخفیف
970,000 776,000
20 % تخفیف

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

525,000 420,000
20 % تخفیف

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

269,000 215,200
20 % تخفیف

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

419,000 335,200
20 % تخفیف
830,000 664,000
20 % تخفیف
20 % تخفیف
20 % تخفیف
20 % تخفیف
790,000 632,000
20 % تخفیف
714,000 571,200
20 % تخفیف
945,000 756,000
20 % تخفیف
در انبار موجود نمی باشد

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

1,990,000 1,592,000
20 % تخفیف
540,000 432,000
20 % تخفیف

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۰ گرم

1,858,000 1,486,400
20 % تخفیف

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

894,000 715,200

گواهی نامه های اخذ شده

سیب سلامت

گواهی حلال

ISO22000:2005

ISO9001:2015

ISO10004:2012

ISO22000:2005