محصولات پوپر

 

عسل رویال طلایی

 

کره بادام زمینی اسکیکرز

محصولات جدید

حراج!
625,000 427,500
حراج!
640,000 486,000
حراج!
1,030,000 927,000
حراج!
1,190,000 1,071,000

محصولات

حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,028,000 1,825,200
حراج!
1,516,000 1,364,400
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

990,000 891,000
حراج!
1,320,000 1,188,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

620,000 558,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

2,141,000 1,926,900
حراج!
1,709,000 1,538,100
حراج!
1,295,000 1,165,500
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

620,000 558,000
حراج!
625,000 427,500
حراج!
حراج!
1,120,000 1,008,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

957,000 861,300
حراج!
1,050,000 945,000
حراج!
817,000 735,300
حراج!
1,005,000 904,500
حراج!
645,000 580,500
حراج!
2,319,000 2,087,100
حراج!
1,190,000 1,071,000
حراج!
حراج!
1,195,000 1,075,500
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

950,000 724,500
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

620,000 558,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

990,000 891,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

630,000 567,000
حراج!
1,190,000 1,071,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

1,290,000 1,161,000
حراج!
1,130,000 1,017,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

1,150,000 1,035,000
حراج!
1,030,000 927,000
حراج!
965,000 868,500
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

1,150,000 1,035,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

1,125,000 1,012,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

620,000 558,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

1,050,000 945,000
حراج!
640,000 486,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

1,290,000 1,161,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

950,000 724,500
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

620,000 558,000
حراج!
1,295,000 1,165,500
حراج!
965,000 868,500
حراج!
2,319,000 2,087,100
حراج!
1,709,000 1,538,100
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

1,150,000 1,035,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

990,000 891,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

620,000 558,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

1,125,000 1,012,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

1,050,000 945,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

620,000 558,000
حراج!
1,130,000 1,017,000
حراج!
1,320,000 1,188,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

1,150,000 1,035,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

620,000 558,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

990,000 891,000
حراج!
1,050,000 945,000
حراج!
حراج!
حراج!
1,516,000 1,364,400
حراج!
1,120,000 1,008,000
حراج!
817,000 735,300
حراج!
1,005,000 904,500
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

2,141,000 1,926,900
حراج!
1,195,000 1,075,500
حراج!
645,000 580,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

630,000 567,000
حراج!
625,000 427,500
حراج!
640,000 486,000
حراج!
1,190,000 1,071,000
حراج!
1,030,000 927,000
حراج!
1,190,000 1,071,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,028,000 1,825,200
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

957,000 861,300

گواهی نامه های اخذ شده

سیب سلامت

گواهی حلال

ISO22000:2005

ISO9001:2015

ISO10004:2012

ISO22000:2005