محصولات پوپر

 

عسل رویال طلایی

 

کره بادام زمینی اسکیکرز

محصولات جدید

حراج!
367,000 330,300
حراج!
367,000 330,300
حراج!
630,000 567,000
حراج!
695,000 625,500

محصولات

حراج!
695,000 625,500
حراج!
795,000 715,500
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

2,376,000 2,138,400
حراج!
385,000 346,500
حراج!
830,000 747,000
حراج!
367,000 330,300
حراج!
1,126,000 1,013,400
حراج!
565,000 508,500
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

355,000 319,500
حراج!
367,000 330,300
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

655,000 589,500
حراج!
630,000 567,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

355,000 319,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

365,000 328,500
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

690,000 621,000
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

369,000 332,100
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

550,000 495,000
حراج!
695,000 625,500
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

1,074,000 966,600
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

560,000 504,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,281,000 2,052,900
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

615,000 553,500
حراج!
حراج!
699,000 629,100
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

790,000 711,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

550,000 495,000
حراج!
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

690,000 621,000
حراج!
2,561,000 2,304,900
حراج!
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

365,000 328,500
حراج!
927,000 834,300
حراج!
790,000 711,000
حراج!
1,821,000 1,638,900
حراج!
970,000 873,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 395 گرمی

790,000 711,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 285 گرمی

560,000 504,000
حراج!

کره بادام زمینی اسکیکرز

کره بادام زمینی اسکیکرز 185 گرمی

365,000 328,500
حراج!
795,000 715,500
حراج!
565,000 508,500
حراج!
2,561,000 2,304,900
حراج!
1,821,000 1,638,900
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 375 گرمی

690,000 621,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 320 گرمی

550,000 495,000
حراج!

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر 200 گرمی

355,000 319,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 345 گرمی

655,000 589,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 320 گرمی

615,000 553,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی پوپر 185 گرمی

365,000 328,500
حراج!
695,000 625,500
حراج!
970,000 873,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 375 گرمی

690,000 621,000
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 185گرمی

355,000 319,500
حراج!

شکلات صبحانه پوپر

شکلات صبحانه پوپر 340 گرم

550,000 495,000
حراج!
830,000 747,000
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
790,000 711,000
حراج!
927,000 834,300
حراج!
1,126,000 1,013,400
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل قوطی صادراتی 900 گرمی

2,376,000 2,138,400
حراج!
699,000 629,100
حراج!
385,000 346,500
حراج!

کره بادام زمینی پوپر

کره بادام زمینی ۱۸۵ گرمی نمکی

369,000 332,100
حراج!
367,000 330,300
حراج!
367,000 330,300
حراج!
695,000 625,500
حراج!
630,000 567,000
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۹۴۵ گرم

2,281,000 2,052,900
حراج!

عسل رویال طلایی

عسل پت رویال ۴۲۵ گرم

1,074,000 966,600

گواهی نامه های اخذ شده

سیب سلامت

گواهی حلال

ISO22000:2005

ISO9001:2015

ISO10004:2012

ISO22000:2005