کره بادام زمینی پوپر در وزن های 190 – 320 و 375 گرم