2018/03/17
لقمه بادام زمینی

لقمه بادام زمینی

داخل قالب مینی مافین را با کپسول کاغذی بپوشانید. بیسکوییت‌های کراکر را پودر کنید و با کره بادام زمینی و کره ذوب شده مخلوط کنید و کف به طور یک اندازه بین مافین‌ها تقسیم کنید و خوب فشار دهید تا منسجم شوند.