آدامس قلقلی (بادکنکی)
طعم: میوه ای
تعداد در بسته یک عدد
تعداد در بانکه 180 عدد
تداد در کارتن 12 بانکه